't Schaddeveld Dieren

Meidoornlaan 195

6951 LZ Dieren
Telefoon: (0313) 42 25 95

E-mail

Welkom

TOM- onderwijs op ’t Schaddeveld

 

De wereld om ons heen verandert snel en het onderwijs ontwikkelt zich daarin mee. Reden voor ’t Schaddeveld om in het schooljaar 2015-2016 te starten met een nieuw onderwijsconcept, TOM-onderwijs. TOM staat voor Team Onderwijs op Maat. Een team van leerkrachten is gezamenlijk verantwoordelijk voor een grote groep leerlingen, zodat we met meer leerkrachten naar de kinderen kijken, wat een objectiever beeld geeft en waardoor goed aangesloten kan worden op de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Kinderen leren middels dit nieuwe onderwijsconcept hun talenten te benutten en doen vaardigheden op die ze nodig hebben voor het leven in de 21e eeuw. De nieuwe tijd vraagt om redzame mensen die keuzes kunnen maken, zelf regie nemen, doorzetten en een leven lang willen leren. Naast de basisvakken lezen, taal en rekenen is het van belang dat leerlingen planmatig in aanraking komen met vaardigheden die in deze snel veranderende maatschappij gevraagd worden. Het TOM onderwijs brengt onze leerlingen vaardigheden en inzichten bij in samenwerken, zelfstandigheid en probleemoplossend denken. lees verder

 

 

 

Uitgelicht

Zuivere kracht 20143.jpg

Kunstzinnige oriëntatie

Kunst en Cultuur

Lees verder.....