Onze werkwijze

De kinderen zijn gegroepeerd in combinatiegroepen. Elke groep heeft een vaste leerkracht die eindverantwoordelijk is voor de leerlingen van de groep.

 
 
Korte duidelijke instructie - zelfstandig werk - extra ondersteuning
 

Na een duidelijke instructie van de leerkracht gaan kinderen met de nieuwe leerstof, zelfstandig of samen, aan het werk. Leerlingen die hiermee klaar zijn, kunnen daarna aan de slag met hun individuele weektaak. Hierop staat extra verdiepingsstof, en eventueel leerstof waarmee nog extra geoefend moet worden. 
 
Deze aanpak heeft zichtbare positieve gevolgen voor de resultaten en leeropbrengsten voor zowel methodetoetsen als toetsen van het Leerlingvolgsysteem (CITO). Bovendien bereiden wij onze leerlingen met deze werkwijze voor op de 21st Century Skills.
 

Regelmatig werken we samen met onze vestiging in Laag-Soeren. Zo krijgen onze leerlingen gezamelijk gym in Laag-Soeren van een vakleerkracht (vanaf groep 3!), is er een gezamenlijke sportdag en nemen de kinderen van de bovenbouw uit Dieren en Laag-Soeren gezamenlijk deel aan de kunstateliers op de locatie in Dieren. De kinderen van de onderbouw uit Laag-Soeren sluiten bij de dramalessen van de vakdocenten in Dieren aan. Aan projecten kunnen de kinderen van beide locaties deelnemen en zo profiteren van de sterke kanten van beide locaties. Een pure Win-Win situatie!

 

 

samenwerking tussen jonge en oudere kind.jpg