Kunstzinnige oriëntatie


We werken vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op een optimale ondersteuning in zijn ontwikkeling. 

Dit betekent dat we aandacht besteden aan zowel de cognitieve, de creatieve en sociale ontwikkeling, als ook aan de emotionele vorming. 

't Schaddeveld heeft Kunst en Cultuur hoog in het vaandel.

  • Wij bieden de leerlingen de mogelijkheid hun creatieve talenten te ontplooien en de aangeleerde vaardigheden en kennis te verbinden met hun kennis op andere gebieden.
  • De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • De leerlingen kijken naar kunst, gaan zelf kunst produceren en reflecteren op het eigen werk en dat van anderen.

  

De Kunstateliers:

Elke week werken de kinderen uit verschillende klassen in kunstateliers. Hierin wordt aandacht besteed aan beeldende vorming, media, 2D/3D, muziek, theater/dans. Hierbij krijgen de kinderen les van een professionele vakdocent Drama van jeugdtheater PodiumsCool.

Elk atelier wordt afgesloten met een presentatie voor de ouders.  

 

IMG_3839.jpg